Teatr Kamienica

Regulamin Koszyk

Wartość: 0.00 zł / Liczba biletów: 0
Czas do zakończenia rezerwacji: -
Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, żeby korzystać z systemu
01
Wybierz spektakl
02
Wybierz termin
03
Wybierz miejsce
04
Podaj swoje dane
05
Dokonaj płatności

<< powrót do koszyka

REGULAMIN  ZAKUPU  BILETÓW  ON-LINE  W  TEATRZE  KAMIENICA

 1. Strona internetowa Teatru pozwala na zakup biletów w trybie on-line.
 2. Sprzedaż on-line kończy się na 2 godziny przed spektakl. Cena biletu na wybrane miejsce jest ceną normalną bez zniżek.
 3. Jednorazowo w trybie on-line można zakupić maksymalnie 15 biletów.
 4. Przy  zakupie  biletów  on-line  mogą  Państwo  zrealizować  płatność,  korzystając  z przelewu elektronicznego lub karty płatniczej.
 5. Płatności za bilety obsługuje firma PayU S.A. przy pomocy portalu internetowego www.platnosci.pl Sposób płatności określa regulamin systemu PayU, który rozpatruje również reklamacje dotyczące płatności on-line.
 6. Jeżeli Państwa bank, mimo przyjęcia dyspozycji zapłaty, nie przyśle potwierdzenia wykonania płatności w ciągu 30 minut, to wybrane miejsca zostaną zwolnione. Pieniądze pobrane z Państwa konta pozostaną u operatora obsługującego płatności do wykorzystania przy kolejnym zakupie albo do zwrotu na Państwa konto bankowe. O sposobie postępowania w takiej sytuacji zostaną Państwo poinformowani e-mailem wysłanym przez operatora płatności - firmę PayU S.A. (ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań), właściciela portalu Platnosci.pl, z którym należy się wówczas bezpośrednio skon-taktować pocztą elektroniczną (pomoc@platnosci.pl ) lub tel. 61 630 60 05.
 7. Bilety zakupione on-line na stronie Teatru Kamienica z opcją odbiór osobisty można odbierać w  godzinach pracy kasy Teatru Kamienica. Prosimy przy odbiorze posłużyć się numerem zamówienia PRO... • Bilety należy odebrać nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu:
  - w  dniach, w których nie ma przedstawień, bilety na wszystkie spektakle można odbierać w godzinach pracy kasy Teatru,
  - przy odbiorze biletów zakupionych on-line należy podać osobisty numer rezerwacji otrzymany na wskazany przy zakupie adres e-mail,
  - osobisty numer rezerwacji należy zachować w tajemnicy. Teatr nie odpowiada za skutki podania tego numeru osobom trzecim.
 8. Faktura może być wystawiona wyłącznie na tę osobę lub firmę, która zakupiła bilety przez Internet (on-line).

 

ZWROT  BILETÓW  ZAKUPIONYCH  ON-LINE
Wszystkie zwroty realizowane są w takiej samej formie w jakiej został dokonany zakup.

 1. Zwroty i zamiany biletów zakupionych za pośrednictwem Internetu (on-line) możliwe są jedynie po zgłoszeniu mailowym na 3 dni robocze przed spektaklem na adres bilety@teatrkamienica.pl W zgłoszeniu należy podać numer zamówienia PRO... lub numer rezerwacji.
 2. Zwroty biletów zakupionych przelewem tradycyjnym i opłaconych bezpośrednio na konto Teatru Kamienica, możliwe są jedynie po zgłoszeniu mailowym na 3 dni robocze przed spektaklem na adres bilety@teatrkamienica.pl W zgłoszeniu należy podać numer zamówienia PRO...
  Zwroty można dokonać najpóźniej:
  - do 3 dni roboczych przed datą rozpoczęcia spektaklu – nie więcej niż 10 biletów
  - do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia spektaklu – 10-20 biletów
  - do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia spektaklu – powyżej 20 biletów
 3. Zwroty biletów zakupionych bezpośrednio w kasie Teatru Kamienica i opłacone gotówką lub kartą,są realizowane w kasie teatru na podstawie ważnego paragonu fiskalnego najpóźniej:
  a) biletów grupowych (nie więcej niż 15 miejsc) - 7 dni roboczych przed spektaklem
  b) biletów zakupionych indywidualnie - 3 dni robocze przed spektaklem

 

BILET  ELEKTRONICZNY

 1. Należy wydrukować i wydrukowany przedstawić obsłudze widowni przy wejściu na spektakl lub okazać w momencie wejścia na spektakl na urządzeniu mobilnym
 2. Do wydruku biletu elektronicznego należy używać białego papieru w formacie A4, tak aby wydru-kowane kody były dobrze widoczne
 3. Prawidłowo wydrukowany bilet elektroniczny stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w spektaklu, którego dotyczy
 4. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na wydarzenie – nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu
 5. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zaginione

 

WIDZOWIE  SPÓŹNIENI

 1. Z chwilą rozpoczęcia przedstawienia spóźnieni Widzowie mogą zająć wyłącznie miejsca wskazane przez Obsługę Widowni. Zajęcie wykupionego miejsca jest możliwe po przerwie.
 2. Na spektakle grane bez przerwy, spóźnieni Widzowie nie będą wpuszczani
 3. W  takich przypadkach nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilety ani wymiana biletu na inny termin.

PROSIMY O NIE WNOSZENIE NA WIDOWNIĘ jedzenia, napojów w szkle

PROSIMY O WYŁĄCZENIE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH NA CZAS TRWANIA SPEKTAKLU.

<< powrót do koszyka

Nasze spektakle