Teatr Kamienica

Regulamin

Do zapłaty: 0.00 zł / Liczba biletów: 0
Czas do zakończenia rezerwacji: -
01
Wybierz spektakl
02
Wybierz termin
03
Wybierz miejsce
04
Podaj swoje dane
05
Dokonaj płatności

REGULAMIN TEATRU KAMIENICA


Widzowie, którzy zdecydowali się na zakup biletów do Teatru Kamienica zobowiązują się jednocześnie do przestrzegania poniższego regulaminu oraz wyrażają zgodę na wszystkie jego punkty.

REZERWACJA I ZAKUP BILETÓW INDYWIDUALNYCH

1. Rezerwacji można dokonać osobiście w kasie Teatru w godzinach pracy kasy dostępnych na www.teatrkamienica.pl lub pod nr tel. 22 624 01 99.
2. W pierwszej kolejności kasa obsługuje Widzów w siedzibie Teatru oraz rezerwacje telefoniczne.
3. Rezerwacji można dokonać również w godzinach pracy Biura Organizacji Widowni (kontakt podany w zakładce ‘kontakty’ na www.teatrkamienica.pl).
4. Przesłanie rezerwacji mailowej nie jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji. Odpowiedzi na rezerwacje przesłane drogą mailową są udzielane najpóźniej w ciągu 48 godzin od otrzymania
wiadomości. W przypadku braku odpowiedzi po tym czasie, rezerwację należy traktować jako odrzuconą. Wówczas wskazany jest telefoniczny kontakt z kasą biletową.
5. W przypadku rezygnacji z zamówionych biletów, należy poinformować o tym kasę biletową telefonicznie lub mailowo.
6. Rezerwacja indywidualna (do 10 miejsc) jest aktywna przez 5 dni od momentu założenia rezerwacji.
7. Jeśli termin spektaklu jest krótszy niż 5 dni, termin odbioru biletów określany jest przez pracownika kasy.
8. Rezerwacje, które nie zostały odebrane w terminie podanym przez Teatr, ulegają anulowaniu.
9. W przypadku rezerwacji mailowej lub telefonicznej, Widzowie wyrażają zgodę na kontakt ze strony Teatru na podany adres e-mail lub numer telefonu.
10. Przelewów za bilety prosimy dokonywać najpóźniej 5 dni przed spektaklem. W przypadkurezerwacji biletów później niż 5 dni przed spektaklem – płatność przelewem tradycyjnym nie będzie możliwa, ze względu na czas trwania transakcji przelewu.
11. Teatr nie prowadzi rezerwacji biletów w dniu grania spektaklu, możliwy jest tylko zakup biletów
osobiście w kasie biletowej bądź na www.teatrkamienica.pl.
12. Płatności za bilety można dokonać w kasie Teatru w godzinach pracy kasy.
13. Akceptujemy płatności: gotówkowe i bezgotówkowe.
14. W przypadku płatności przelewem w tytule przelewu należy podać następujące informacje: numer zamówienia PRO (indywidualny nr zamówienia, nadawany przez Teatr) oraz imię i nazwisko rezerwującego, data i tytułu spektaklu, liczba biletów.
15. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Teatru, bilety wraz z dokumentem sprzedaży zostaną wysłane w wersji elektronicznej na podany przy rezerwacji adres e-mail. Do samodzielnego wydruku lub okazania w wersji elektronicznej.
16. Faktury VAT wystawiane są na wyraźne życzenie Widzów. Informację o fakturze należy zgłosić przy dokonywaniu rezerwacji. Dane do faktury (nazwa firmy, dokładny adres, numer NIP) oraz numer rezerwacji, należy przesłać mailem na adres e-mail: bilety@teatrkamienica.pl.

REZERWACJA I ZAKUP BILETÓW DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

1. Rezerwacji grupowej (10 i więcej miejsc) można dokonać telefonicznie lub mailowo.
2. Rezerwacjami grupowymi zajmuje się Biuro Organizacji Widowni.
3. Rezerwację grupową można zgłosić, kontaktując się z konkretnym opiekunem:
• Aleksandra Urbanowicz kom. 601 511 488; e-mail: a.urbanowicz@teatrkamienica.pl
• Olga Rawska kom. 601 464 564; e-mail: o.rawska@teatrkamienica.pl
• Anna Świętochowska kom. 601 150 147; e-mail:a.swietochowska@teatrkamienica.pl
• Anna Szydelska kom. 601 177 161; e-mail: a.szydelska@teatrkamienic.pl
4. Każda rezerwacja grupowa ma swojego opiekuna ze strony Teatru, który prowadzi rezerwację i jemu należy zgłaszać wszelkie zmiany dot. rezerwacji.
5. Od strony Zamawiającego rezerwację prowadzi jedna osoba, która udostępnia Teatrowi swoje dane (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) oraz wyraża zgodę na kontakt ze strony Teatru pod wskazany nr telefonu i adres e-mail. W przypadku przekazania rezerwacji innej osobie, należy to zgłosić mailowo opiekunowi rezerwacji ze strony Teatru.
6. Rezerwacja grupowa jest ważna 2 tygodnie (14 dni) od momentu założenia. W ciągu pierwszych 7 dni należy potwierdzić rezerwację i zdeklarować liczbę osób. Po potwierdzeniu rezerwacja zostaje wydłużona o kolejne 7 dni i w tym terminie należy dokonać płatności.
7. Jeśli termin spektaklu jest bliższy niż 14 dni, termin potwierdzenia i płatności za rezerwację ustalany jest indywidualnie z opiekunem rezerwacji.
8. Na spektakle dla dzieci i młodzieży grane od poniedziałku do piątku przysługuje – 1 bezpłatny bilet dla opiekuna na każde 15 osób w przypadku spektakli dla dzieci w wieku 3-6 lat; 1 bezpłatny bilet dla opiekuna na każde 25 osób w przypadku spektakli dla dzieci w wieku 6-12 lat i spektakli dla młodzieży w wieku 13-18 lat.
9. Płatności za zamówienie grupowe można dokonać bezpośrednio w kasie Teatru lub przelewem (po otrzymaniu zamówienia PRO). Wybraną formę płatności należy zgłosić opiekunowi rezerwacji przy potwierdzaniu liczby miejsc.
10. W przypadku płatności przelewem, w tytule przelewu należy podać następujące informacje: numer zamówienia PRO (indywidualny nr zamówienia, nadawany przez Teatr) oraz imię i nazwisko rezerwującego, data i tytułu spektaklu, liczba biletów.
11. Teatr nie przyjmuje zaliczek ani wpłat częściowych. Płatności należy dokonać za całość zamówienia.
12. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Teatru, bilety wraz z dokumentem sprzedaży zostaną wysłane w wersji elektronicznej na podany przy rezerwacji adres e-mail. Do samodzielnego wydruku lub okazania w wersji elektronicznej.
13. W dniu spektaklu grupa zobowiązana jest przybyć do Teatru z wyprzedzeniem czasowym (min. 20 minut przed rozpoczęciem sztuki). Jeśli zjawi się bez wyprzedzenia, o godzinie rozpoczęcia spektaklu lub po rozpoczęciu spektaklu, Obsługa Widowni ma prawo wskazać inne miejsca niż te podane na biletach.
14. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut po rozpoczęciu sztuki, przy spektaklach jednoaktowych, grupa może nie zostać wpuszczona na widownię. W tej sytuacji nie przysługuje zwrot środków ani inna rekompensata.
15. Mając na uwadze bezpieczeństwo oraz komfort najmłodszych Widzów, na spektaklach dla grup zorganizowanych (grane od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych), usadzaniem poszczególnych grup zajmuje się Obsługa Widowni Teatru Kamienica.
16. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Zamawiającego. Informację o fakturze należy zgłosić przy potwierdzaniu rezerwacji (przed dokonaniem płatności) i liczby miejsc. Dane do faktury (nazwa firmy, dokładny adres, numer NIP) oraz numer rezerwacji, należy przesłać na adres e-mail do opiekuna grupy.

ZWROTY BILETÓW INDYWIDUALNYCH

1. Widzom zawierającym umowę w systemie sprzedaży Teatru Kamienica, przysługuje prawo do zwrotu na zasadach określonych poniżej.
2. Zwrotu biletów indywidualnych w ilości nie większej niż 5 szt. i zakupionych w kasie Teatru, przelewem lub on-line na stronie Teatru można dokonać najpóźniej na 72 h przed datą rozpoczęcia spektaklu.
3. Zwrotu biletów w ilości 6-10 szt. zakupionych w kasie Teatru, przelewem lub on-line można dokonać najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia spektaklu.
4. Zwrot za bilety zakupione osobiście w kasie Teatru jest możliwy wyłącznie na podstawie dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) i blankietów biletowych.
5. W przypadku dokonywania płatności kartą płatniczą, do zwrotu niezbędna jest ta sama karta płatnicza.
6. Zwrot realizowany jest tą samą drogą, którą odbył się zakup.
7. Zwrot za bilety zakupione drogą elektroniczną na www.teatrkamienica.pl odbywa się za pośrednictwem PayU S.A. Chęć zwrotu należy zgłosić mailowo na adres: bilety@teatrkamienica.pl podając w treści wiadomości: indywidualny nr PRO, imię i nazwisko kupującego, tytuł i termin spektaklu.
8. W mailowym zgłoszeniu zwrotu należy podać następujące informacje: indywidualny nr zamówienia (PRO), imię i nazwisko zamawiającego, termin i tytuł spektaklu, liczbę zwracanych biletów (czy dotyczy całego zamówienia, czy np. 1 biletu z 3 zakupionych).
9. Bilety z oderwanym kuponem kontrolnym nie podlegają zwrotowi.
10. Zwrot biletów zakupionych za pośrednictwem kolporterów: e-Bilet można dokonać na zasadach określonych przez dystrybutora e-Bilet, w punktach dystrybucji lub na www.ebilet.pl.
11. W przypadku odwołanego spektaklu Widzom przysługuje prawo do zwrotu bądź wymiany biletów na inny termin. Decyzja o wymianie na inny termin jest wiążąca. Jeśli Widz nie pojawi się na spektaklu w nowym terminie, nie będzie mu przysługiwać prawo do zwrotu lub wymiany na kolejny termin.
12. Zwrot biletów za odwołany spektakl zakupionych za pośrednictwem kolporterów: e-Bilet, eWEJŚCIÓWKI lub MultiTeatr można dokonać na zasadach określonych przez dystrybutorów (e-Bilet, eWEJŚCIÓWKI oraz MultiTeatr), w punktach dystrybucji lub na: www.ebilet.pl; www.ewejsciowki.pl; www.multiteatr.pl.

ZWROTY BILETÓW GRUPOWYCH

1. Widzom zawierającym umowę w systemie sprzedaży Teatru Kamienica, przysługuje prawo do zwrotu na zasadach określonych poniżej.
2. Zwrotu biletów grupowych w ilości 10-25 szt. zakupionych w kasie Teatru lub przelewem (nie dotyczy biletów zakupionych on-line) można dokonać najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia spektaklu.
3. Zwrotu biletów grupowych powyżej 25 szt. zakupionych w kasie Teatru lub przelewem (nie dotyczy biletów zakupionych on-line) można dokonać najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia spektaklu.
4. W przypadku zwrotu biletów z rezerwacji grupowej, ale w ilości mniejszej niż 10 szt., zastosowanie ma ‘Regulamin zwrotu biletów indywidualnych’.
5. Chęć zwrotu biletów z rezerwacji grupowej należy zgłosić opiekunowi rezerwacji drogą mailową. Jeśli płatność za bilety odbyła się przelewem, w zgłoszeniu należy podać indywidualny nr PRO, który został nadany przez Teatr przed dokonaniem płatności.
6. W przypadku rezerwacji grupowych, Teatr nie uwzględnia zwrotów zgłoszonych telefonicznie.
7. Zwrot realizowany jest tą samą drogą, którą odbył się zakup.
8. Bilety z oderwanym kuponem kontrolnym nie podlegają zwrotowi.
9. W przypadku dokonywania płatności kartą płatniczą do zwrotu niezbędna jest ta sama karta płatnicza.
10. W przypadku sytuacji losowych, objętych działaniem siły wyższej, nie przysługuje zwrot, jedynie wymiana na inny termin lub na vouchery/voucherki specjalne.

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE W TEATRZE KAMIENICA

1. Strona internetowa Teatru pozwala na zakup biletów w trybie on-line.
2. Sprzedaż on-line kończy się 120 minut przed godziną rozpoczęcia spektaklu.
3. Cena biletu na wybrane miejsce jest ceną regularną bez zniżek.
4. Jednorazowo w trybie on-line można zakupić maksymalnie 15 biletów.
5. Przy zakupie biletów on-line płatność zrealizować można, korzystając z przelewu elektronicznego lub karty płatniczej.
6. Płatności za bilety obsługuje firma PayU S.A. przy pomocy portalu internetowego www.platnosci.pl. Sposób płatności określa regulamin systemu PayU, który rozpatruje również reklamacje dotyczące płatności on-line.
7. Jeżeli bank, mimo przyjęcia dyspozycji zapłaty, nie przyśle potwierdzenia wykonania płatności w ciągu 30 minut, to wybrane miejsca zostaną zwolnione. Pieniądze pobrane z konta Klienta pozostaną u operatora obsługującego płatności do wykorzystania przy kolejnym zakupie albo do zwrotu na konto bankowe Klienta. O sposobie postępowania w takiej sytuacji informuje mailowo operator płatności – firma PayU S.A. (ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań), właściciel portalu Platnosci.pl (www.platnosci.pl/kontakt/), z którym należy się wówczas skontaktować bezpośrednio drogą mailową (pomoc@platnosci.pl ) lub tel. 61 630 60 05.
8. Bilety zakupione on-line na stronie Teatru posiadają dwie możliwości dostawy (do wyboru przez klienta): bilet elektroniczny lub odbiór osobisty. Przy opcji dostawy ‘odbiór osobisty’ bilety można odbierać w kasie Teatru Kamienica w godzinach pracy kasy. Ponadto:
1.1. W dniach, w których grane są spektakle, na godzinę przed spektaklem wydawane są wyłącznie bilety na dzień bieżący. Bilety należy odbierać nie później niż 20 minut przed planowanym rozpoczęciem spektaklu.
1.2. Przy odbiorze biletów zakupionych on-line należy podać osobisty numer zamówienia (PRO), otrzymany na wskazany podczas zakupu adres e-mail.
1.3. Osobisty numer zamówienia (PRO) należy zachować w tajemnicy, Teatr nie odpowiada za skutki podania numeru osobom trzecim.
9. Przy zakupie biletów w trybie on-line istnieje możliwość otrzymania faktury VAT. Kupujący zobligowany jest wówczas do samodzielnego wypełnienia wszystkich niezbędnych danych przed dokonaniem płatności za bilety. Kasa biletowa nie pośredniczy w wystawianiu faktur do zamówień on-line.
10. Zwroty i zamiany biletów zakupionych za pośrednictwem Internetu (on-line) możliwe są jedynie w przypadku zwrotu biletów zakupionych poprzez stronę Teatru Kamienica – na podstawie ważnego paragonu fiskalnego najpóźniej:
10.1. Biletów grupowych |6-15 miejsc| 7 dni przed spektaklem.
10.2. Biletów indywidualnych |nie więcej niż 5 miejsc| 3 dni przed spektaklem.

SPRZEDAŻ BILETÓW W INTERNECIE POZA STRONĄ TEATRU KAMIENICA:

1. Bilety na wydarzenia w Teatrze Kamienica można nabyć również za pośrednictwem operatora e-BILET w trybie on-line na www.ebilet.pl.
2. Sposób płatności, regulamin rezerwacji i odbioru biletów oraz reklamacje, poza systemem Teatru Kamienica, określają regulaminy poszczególnych operatorów.
3. Zwrot biletu zakupionego u operatora zewnętrznego możliwy jest tylko u tego operatora.

WEJŚCIÓWKI

To bilety numerowane na miejsca bez oparć (straponteny) lub nienumerowane na wolne miejsca wskazane przez Obsługę Widowni bez możliwości wcześniejszej rezerwacji. Wejściówki można zakupić bezpośrednio w kasie biletowej Teatru Kamienica lub w trybie on-line przez kolportera eWEJŚCIÓWKI na www.ewejsciowki.pl.

ZAKUP WEJŚCIÓWEK W KASIE BILETOWEJ TEATRU KAMIENICA:

1. Sprzedaż wejściówek rozpoczyna się na godzinę przed spektaklem według kolejności przybycia Widzów do kasy Teatru.
2. Koszt wejściówki:
2.1. 70 zł – Na spektakle dla dorosłych grane na Scenie Orlej i Elitarnej od piątku do niedzieli.
2.2. 60 zł – Na spektakle dla dorosłych grane na Scenie Orlej i Elitarnej od poniedziałku do czwartku oraz na spektakle dla dorosłych na Piwnicy Warsza od poniedziałku do niedzieli.
2.3. 40 zł – Na spektakle dla dzieci i młodzieży grane na Scenie Orlej i Elitarnej od piątku do niedzieli.
2.4. 35 zł – Na spektakle dla dzieci i młodzieży grane na Scenie Orlej i Elitarnej od poniedziałku do czwartku.
3. Liczba wejściówek jest ograniczona – zależna od spektaklu.
4. Osoby z wejściówkami mogą zajmować straponteny lub wolne miejsca na widowni po trzecim dzwonku.
5. O dostępności wejściówek Widzowie mogą dowiadywać się telefonicznie lub mailowo w dniu spektaklu.
6. Wejściówki nie podlegają zwrotowi.
7. Wejściówki nie podlegają rezerwacji.
8. Istnieje możliwość zakupu wejściówki bez miejsca dla dzieci do 3 roku życia na spektakle z repertuaru dziecięcego. Wówczas dziecko siedzi na kolanach rodzica lub opiekuna.

ZAKUP WEJŚCIÓWEK ON-LINE PRZEZ KOLPORTERA EWEJŚCIÓWKI NA WWW.EWEJSCIOWKI.PL:

1. Sprzedaż wejściówek rozpoczyna się w dniu spektaklu w zależności od godziny rozpoczęcia spektaklu.
2. Cena za wejściówkę nie jest stała. Rozpoczyna się od najniższej ceny biletu na dany spektakl i stopniowo spada.
3. Liczba wejściówek jest ograniczona.
4. Osoby z wejściówkami zajmują konkretne miejsca (straponteny), wskazane na bilecie.

VOUCHERY

W ofercie Teatru Kamienica znajduję się kilka rodzajów voucherów. Poniżej zostały one wyszczególnione.
1. Voucher – bilet upominkowy:
1.1. Voucher jest to bilet otwarty z określonym terminem ważności. Obowiązujący na spektakle z repertuaru dla dorosłych.
1.2. Koszt vouchera to 150 zł (niezależnie od strefy cenowej i tytułu spektaklu).
1.3. Zakupu vouchera można dokonać w kasie biletowej (lub on-line na www.teatrkamienica.pl) i zakupić dowolną liczbę voucherów.*
1.4. Voucher ma określony termin ważności, tj. 12 miesięcy od daty zakupu.
1.5. Voucher jest jednoosobowy.
1.6. Voucher nie obowiązuje na spektakle gościnne, sylwestrowe, zamknięte oraz premiery teatru.
1.7. Voucher oraz bilety z wymienionego vouchera nie podlegają zwrotowi ani wymianie na inny termin.
1.8. Za niewykorzystany lub przeterminowany voucher nie przysługuje zwrot pieniędzy.
1.9. Ważność voucherów nie podlega wydłużeniu.
2. Voucherek – bilet upominkowy:
2.1. Voucherek jest to bilet otwarty z określonym terminem ważności. Obowiązujący na spektakle z repertuaru dla dzieci i młodzieży.
2.2. Koszt voucherka to 70 zł (niezależnie od strefy cenowej i tytułu spektaklu).
2.3. Zakupu voucherka można dokonać w kasie biletowej (lub on-line) i zakupić dowolną liczbę voucherków.*
2.4. Voucherek ma określony termin ważności, tj. 12 miesięcy od daty zakupu.
2.5. Voucherek jest jednoosobowy.
2.6. Voucherek nie obowiązuje na spektakle gościnne, sylwestrowe, zamknięte oraz premiery teatru.
2.7. Voucherek oraz bilety z wymienionego voucherka nie podlegają zwrotowi ani wymianie na inny termin.
2.8. Za niewykorzystany lub przeterminowany voucherek nie przysługuje zwrot pieniędzy.
2.9. Ważność voucherków nie podlega wydłużeniu.
3. Voucher dla dwojga z deserem:
3.1. Voucher dla dwojga to bilet otwarty z określonym terminem ważności.
3.2. Koszt vouchera dla dwojga to 400 zł.
3.3. Voucher dla dwojga jest dwuosobowy.
3.4. Voucher dla dwojga obowiązuje na dowolnie wybrany spektakl (z repertuaru dla dorosłych) oraz deser w kawiarni Nasza Warszawa.
3.5. Voucher dla dwojga nie obowiązuje na spektakle gościnne, sylwestrowe, zamknięte oraz premiery teatru.
3.6. Voucher dla dwojga ma określony termin ważności, tj. 12 miesięcy od daty zakupu.
3.7. Voucher dla dwojga można nabyć w kasie biletowej (lub on-line) i wykupić dowolną liczbę voucherów.*
3.8. Voucher dla dwojga oraz bilety z wymienionego vouchera nie podlegają zwrotowi ani wymianie na inny termin.
3.9. Za niewykorzystany lub przeterminowany voucher nie przysługuje zwrot pieniędzy.
3.10. Ważność voucherów nie podlega wydłużeniu.
*Przy zakupie grupowym (min. 100 szt.) voucherów/voucherków/voucherów dla dwojga istnieje możliwość negocjacji ceny.
4. Voucher (lub voucherek) specjalny:
4.1. Voucher specjalny jest to bilet otwarty z określonym terminem ważności. Wydawany tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, spowodowanych działaniem siły wyższej np. pandemia.
4.2. Voucher specjalny jest jednoosobowy.
4.3. Voucher specjalny ma określony termin ważności tj. 12 miesięcy od daty wygenerowania.
4.4. Voucher specjalny można otrzymać w kasie biletowej lub w wersji elektronicznej.
4.5. Voucher specjalny obowiązuje na spektakle z repertuaru dla dorosłych, na spektakle z repertuaru dla dzieci i młodzieży obowiązuje voucherek specjalny.
4.6. Voucher specjalny nie obowiązuje na spektakle gościnne, sylwestrowe, zamknięte oraz premiery teatralne.
4.7. Voucher specjalny oraz bilety z wymienionego vouchera nie podlegają zwrotowi ani wymianie na inny termin.
4.8. Za niewykorzystany lub przeterminowany voucher specjalny nie przysługuje zwrot pieniędzy.
4.9. Widz, który decyduje się na formę rekompensaty w postaci vouchera specjalnego nie może ubiegać się o zwrot kosztów za bilety na spektakl, który nie odbył się w wyniku działania siły wyższej.
Realizacja voucherów Teatru Kamienica (każdy rodzaj):
• Aby zrealizować otrzymany voucher należy wybrać dowolny spektakl oraz termin na www.teatrkamienica.pl/pl/top-repertuar/repertuar, a następnie zarezerwować miejsca telefo-nicznie lub mailowo (Kasa Teatru tel. 22 624 01 99; bilety@teatrkamienica.pl).
• Rezerwacji należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem. Rezerwacja w ostatniej chwili nie gwarantuje dostępności miejsc na spektakl.
• Rezerwacji można dokonać na dowolny spektakl i dowolną strefę miejsc.
• Rezerwacji można dokonać na termin przekraczający ważność vouchera, ale realizacja vouchera musi się odbyć w terminie nieprzekraczającym terminu ważności vouchera.
• Po wcześniejszym zarezerwowaniu miejsc na spektakl należy wymienić voucher na bilet (lub bilety) bezpośrednio w kasie biletowej w terminie określonym przez pracownika Teatru.
• Aby zrealizować voucher on-line należy wybrać na stronie internetowej Teatru termin spektaklu, zaznaczyć wybrane miejsca, w okienku po prawej stronie wybrać odpowiedni rodzaj vouchera, a następnie przejść ‘Dalej’ i w okienku ‘Podaj kod vouchera’ wpisać 16-cyfrowy kod.
• W przypadku realizacji vouchera dla dwojga (z deserem) należy zgłosić rezerwację stolika w kawiarni Nasza Warszawa pod nr tel.: 725 413 615. Kawiarnia czynna jest w weekendy (piątek-niedziela), w które grane są spektakle na Scenie Orlej. W dni, w które kawiarnia jest nieczynna, deser wydawany jest na barze (należy zgłosić chęć realizacji vouchera w danym dniu pod nr tel.: 725 413 615).
• Na spektakle Teatru Kamienica obowiązują również vouchery zewnętrznych kolporterów takie jak: Wyjątkowy Prezent oraz Karta Gold BenefitMultiTeatr Gold MultiBenefit System MultiTeatr. Zasady zakupu tych produktów, określone są przez regulaminy kolporterów. Realizacja voucherów – Wyjątkowy Prezent oraz Karta Gold Benefit System MultiTeatr MultiTeatr Gold:
• Wyjątkowy Prezent może być zrealizowany wyłącznie w kasie Teatru Kamienica. Aby zrealizować voucher należy dokonać wcześniejszej rezerwacji miejsc na wybrany spektakl, a następnie zgłosić się do kasy, w terminie określonym przez pracownika teatru i dokonać wymiany Wyjątkowego Prezentu na bilety. Nie ma możliwości realizacji vouchera on-line na stronie www.teatrkamienica.pl. Można dokonać rezerwacji on-line przez stronę www.wyjatkowyprezent.pl, ale rezerwacja musi zostać zaakceptowana przez pracownika Teatru.
• Karta Gold Benefit System MultiTeatr może być zrealizowana tylko na stronie dostawcy usługi, za pośrednictwem platformy MultiTeatr www.multiteatr.pl. W zakładce ‘Teatry’ należy wybrać Teatr Kamienica, następnie scenę, spektakl i termin. Po wybraniu miejsc należy przejść dalej i wprowadzić kod vouchera. Nie ma możliwości realizacji vouchera w kasie Teatru Kamienica lub on-line na stronie www.teatrkamienica.pl.

WIDZOWIE SPÓŹNIENI

1. Z chwilą rozpoczęcia przedstawiania spóźnieni Widzowie zajmują miejsca wskazane przez Obsługę Widowni.
2. Zajęcie wykupionego miejsca będzie możliwe po przerwie. Jeśli spektakl jest grany bez przerwy, spóźnieni Widzowie nie będą wpuszczani.
3. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet.
4. Grupy zobowiązane są przybyć do teatru z min. 20 minutowym wyprzedzeniem. Jeśli grupa zjawi się bez wyprzedzenia, o godzinie rozpoczęcia spektaklu lub po rozpoczęciu spektaklu Obsługa Widowni ma prawo wskazać inne miejsca niż te podane na biletach.
5. Jeśli grupa zjawi się z większym opóźnieniem niż 15 minut, Obsługa Widowni ma prawo odmówić wpuszczenia. W takich przypadkach grupa może zająć swoje miejsca podczas przerwy. W spektaklach jednoaktowych, granych bez przerwy, grupa nie będzie wpuszczona na widownię. W takich sytuacjach nie przysługuje zwrot środków za bilety.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Bilety nie będą sprzedawane, a na widownię nie będą wpuszczane:
1.1. Dzieci w wieku do dwunastego roku życia – w przypadku spektakli dla dorosłych i młodzieży.
1.2. Osoby do szesnastego roku życia – w przypadku spektakli dla dorosłych, przy których podana jest informacja ‘Wyłącznie dla widzów dorosłych’.
1.3. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
1.4. Podczas trwania spektaklu zabronione jest spożywanie oraz przebywanie na widowni w stanie nietrzeźwym tj. pod wyraźnym wpływem alkoholu i innych środków odurzających, a także korzystanie z innego rodzaju używek (tytoniu, papierosów, papierosów elektronicznych itd.) mogących wpływać na czynności psychofizyczne Widza, jak również komfort pozostałych uczestników spektaklu, czy też jego przebieg.
1.5. Ponadto zabronione jest jakiekolwiek zachowanie zakłócające lub mogące prowadzić do zakłócenia przebiegu spektaklu, w tym m.in. korzystanie z telefonu komórkowego, głośne rozmowy i inne hałaśliwe zachowania, wchodzenie na scenę oraz za kulisy osób nieupoważnionych (przed, w trakcie i po spektaklu), czy też naruszanie przestrzeni osobistej aktorów lub pracowników.
1.6. W razie naruszenia któregokolwiek z obowiązków wskazanych powyżej (pkt 1.4. i 1.5.) lub w przypadku zajścia innych niepożądanych zdarzeń, które spowodują przerwanie spektaklu z winy Widza, jest on zobowiązany do zapłacenia na rzecz Teatru kary umownej w wysokości 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), a Teatr jest uprawniony do żądania od Widza spełnienia zobowiązania.
1.7. Na wszystkich trzech scenach Teatru Kamienica obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania na widowni jedzenia i napojów (poza wodą).
2. Teatr zastrzega sobie możliwość zmian w obsadzie. W przypadku nagłej zmiany w obsadzie nie przysługuje zwrot środków za bilety.
3. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze, przeniesienie spektaklu na inną scenę oraz możliwość opóźnienia spektaklu do 15 minut.
4. W przypadku odwołania spektaklu z przyczyn leżących po stronie Teatru, Widzom przysługuje prawo do zwrotu wpłaconych środków, wymiany biletów na inny termin spektaklu bądź wymiany biletów na inny tytuł w tym samym terminie, jeśli Teatr zaproponuje zastępczy spektakl. Teatr nie udziela żadnych dodatkowych form rekompensaty.
5. Widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich prosimy o wcześniejsze poinformowanie o swojej wizycie w Teatrze Kamienica – przygotujemy dla Państwa dogodne miejsca.
6. Teatr Kamienica nie odpowiada za błędne daty, godziny lub tytuły spektakli podawane w mediach.
7. Gości, którzy otrzymali zaproszenia od Teatru Kamienica prosimy o ich odebranie najpóźniej 20 minut przed rozpoczęciem spektaklu.
8. Teatr nie odpowiada za rzeczy pozostawione w teatrze ani za rzeczy, które w wyniku nieuwagi upadły lub uległy zniszczeniu na terenie Teatru.
9. Na dwie godziny przed spektaklem zapraszamy Państwa do spędzenia czasu w stylizowanych na lata dwudzieste przestrzeniach Teatru Kamienica. Kawiarnia Nasza Warszawa serwuje wyśmienite słodkości, kawę, herbatę, alkohol oraz lody z zabytkowego Tramwaju Berlinka (w sezonie letnim). Zapraszamy i zachęcamy do wcześniejszego przybycia.

PRZETWARZANIE DANYCH OSONOWYCH

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) – dalej RODO, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, iż:
1. Informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest „Teatr Kamienica” Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych ATUT i S-ka Spółka Komandytowa, ul. Belwederska 3 m 50, 00-761 Warszawa, NIP: 521-35-15-802, REGON: 141735360, KRS: 0000323458. Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować pocztą tradycyjna na adres Teatr Kamienica, Al. Solidarności 93, 00-144 Warszawa lub pocztą elektroniczną adres e-mail: odo@teatrkamienica.pl. Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować pocztą tradycyjna na w/w adres lub pocztą elektroniczną adres e-mail: odo@teatrkaminica.pl.
2. Informujemy, iż Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
3. Informujemy, iż dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
a) w celu przygotowania, zwarcia oraz realizacji postanowień niniejszego Regulaminu – pod-stawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: (i) w przypadku osób fizycznych art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; (ii) w przypadku osób fizycznych występujących z ramienia osób prawnych art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
b) w celu dokonania rozliczeń finansowych – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO,
c) w celach związanych z dociekaniem pomiędzy stronami roszczeń z tytułu wykonania posta-nowień niniejszego Regulaminu – jeżeli będzie miało to zastosowanie - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
d) do wewnętrznych celów zarządczych – sprawowanie kontroli oraz archiwizacji dokumentacji w związku z realizacją postanowień niemniejszego Regulaminu - podstawą prawną przetwa-rzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
4. Informujemy, iż dane osobowe moją być ujawniane:
a) odbiorcom danych w oparciu o art. 28 RODO – powierzenie przetwarzania danych osobowych. Kategoriami odbiorców danych osobowych są lub mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi lub/i produkty w takich obszarach jak: dostarczanie rozwiązań teleinformatycznych, usługi doradcze w zakresie ochrony danych osobowych, usługi w zakresie przeprowadzania audytów, dokonywania rezerwacji. Informujemy, iż wykaz pod-miotów, którym Administrator danych powierzył dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą,
b) odbiorcom danych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Kategoriami odbiorców są lub
mogą być podmioty w zakresie przeprowadzania audytów wynikających z obowiązujących przepisów praw, usługi w zakresie Poczty Polskiej, usługi kurierskie, usługi zewnętrznych kancelarii prawnych. Informujemy, iż wykaz podmiotów, którym Administrator danych ujawnia dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą, c) organom publicznym (państwowym) na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. sądy,
Urząd Skarbowy). Informujemy, iż wykaz podmiotów, którym Administrator danych ujawnia
dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą.
5. Informujemy, iż dane osobowe są lub mogą być ujawniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – do państwa trzeciego w oparciu o:
a) art. 45 RODO - Przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony,
b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą. Informujemy, iż wykaz podmiotów poza EOG, którym Administrator danych ujawnia dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dotyczy to również uzyskania kopii danych osobowych od Administratora danych.
6. Informujemy, iż dane osobowe przetwarzane są lub mogą być przez okres:
a) w celu przygotowania, zwarcia oraz realizacji postanowień niniejszego Regulaminu – przez czas realizacji postanowień niniejszego Regulaminu lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
b) w celu dokonania rozliczeń finansowych – przez okres minimum 6 lat od zakończenia roku obrotowego,
c) w celach związanych z dociekaniem pomiędzy stronami roszczeń z tytułu wykonania postanowień Regulaminu – jeżeli będzie miało to zastosowanie – przez okres trwania roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przez okres ich dociekana – jeśli będzie miało to zastosowanie,
d) do wewnętrznych celów zarządczych – sprawowanie kontroli oraz archiwizacji dokumentacji w związku z realizacji postanowień Regulaminu - przez okres 6 lat od daty realizacji usług określonych Regulaminem, przy czym okres ten może ulec zmianie,
7. Informujemy o prawie żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Informujemy, iż realizacja w/w praw może być częściowo lub w całości ograniczona,
8. Informujemy, iż organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt). Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobnych: https://uodo.gov.pl/pl/83/155,
9. Informujemy, iż w przypadku:
a) przetwarzania danych osobowych w celu realizacji postanowień Regulaminu – podanie danych osobowych ma charakter umowny, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji postanowień Regulaminu,
b) w celu dokonania rozliczeń finansowych – ma charakter ustawowy, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji spoczywających na Administratorze danych obowiązków wynikających z przepisów prawa,
c) przetwarzania danych osobowych w celach związanych z dociekaniem pomiędzy stronami roszczeń z tytułu wykonania postanowień niniejszego Regulaminu – ma charakter dobrowolny, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości dociekania roszczeń,
10. Informujemy, iż Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane,
11. Informujemy, iż dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu,
12. Informujemy, iż prze twarzanie danych osobowych dotyczy osób fizycznych reprezentujących osobę prawną lub występujących z ramienia osoby prawnej, wskazanej do kontaktu w celu przygotowania, zawarcia oraz realizacji postanowień niniejszego Regulaminu,
13. Informujemy, iż dane osobowe mogą pochodzić: z ogólnodostępnych rejestrów np. KRS, a w przypadku osób występujących z ramienia osoby prawnej, bezpośrednio od osoby prawnej,
14. Administrator danych, będący stroną zobowiązany jest do przekazania we własnym zakresie niniejszej klauzuli informacyjnej wszystkim osobom występującym z ramienia osoby prawnej, których dane osobowe udostępniono w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu.

REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres: Teatr Kamienica, Al. Solidarności 93, 00-144 Warszawa lub drogą mailową na adres: bow@teatrkamienica.pl.
2. Regulamin może ulec zmianie.

Nasze spektakle